Home | Prayers | Music | Taizé | Meeting 2024/25 | More | Contact

What is Taizé?

Taizé is a small village in France, where a community of about 100 Christian munks lives. More than 100,000 young people on pilgrimage visit them each year. The meditative prayer songs from Taizé are just a side effect of this.

Community

Taizé küla Prantsusmaal

Taizé vennaskonda inspireerib kaks eesmärki: elada osaduses Jumalaga, ning olla rahu ja usalduse kandjaks inimeste keskel. Vennaskond ei võta annetusi vastu, vaid elatub oma käte tööst.

Prayer

Lõunapalvus Lepituse Kirikus Taizés

Taizé ven­nas­konnas arenenud lihtne, meditatiivne ja muusi­kaline palvestiil rõhutab elemente, mis on kristlastele ühised ja väldib elemente, mis on spetsiifilised ühele konfessioonile. See on algselt mõeldud noortele inimestele, kes ei ole harjunud liturgiaga. Vaata täpsemalt What is a common prayer?.

Miks inimesed tulevad kokku ja palvetavad? Kuidas peaksime seda mõistma? Üks religioonifilosoof kirjutas juba 100 aastat tagasi: “Liturgia on mäng. Püha mäng, kus meie hing õpib “aega raiskama Jumala jaoks”. Selle mängu mõte ei ole, et me saavutaksime “midagi kasulikku”. Siin ei ole tegemist maagilise nõiavalemiga või salajase riitusega, vaid me osaleme selles mängus vabana, ilu otsides ja pühas rõõmsameelsuses.” – (Romano Guardini, Vom Geist der Liturgie)

Spirituality

vend Roger aastavahetusel 1991-92 Budapestis.

Taizés kogevad inimesed Jumala ligiolu ja seal peetakse piiblitunde, kus vennad seletavad, kuidas nemad piiblist aru saavad.

Taizé vennaskond on oikumeeniline, s.t. mitte seotud ühe konkreetse konfessiooniga.

Õhkkond Taizés on mitmekeelne, mitmekultuuriline ja üksteist austav, keskendub lihtsatele lahendustele. See võimaldab kogeda kiriku avarust (“experience the wideness of the church”).

Ühispalvus Taizé lauludega on võimalus kokku saada teiste kogudustega oikumeenilises vaimus, s.t. keskendudes sellele, mis meid sõltumata konfessioonist ühendab: meie igatsus Kristuse järele.

Kõik sellel kodulehel mainitud palvused on osa Taizé vennaskonna poolt välja kuulutatud “usalduse palverännakust maailmas”. Usalduse palverännak on esmalt kohtumine - ülestõusnud Kristuse ning teistega. Tänu ühistele palvehetkedele muudame me end Jumala jaoks kättesaadavaks. Jagamise ja külalislahkuse kaudu on kõik nõus ületama barjääre ning erinevusi, et üksteist vastu võtta ning rikastada. Vend Roger’ jaoks oli esmatähtis mitte organiseerida liikumist Taizé vennaskonna ümber. Vastupidi, pärast usalduse palverännakul osalemist on igaüks kutsutud minema koju ning väljendama oma eluga seda, mida tema on evangeeliumist mõistnud. Igaüks peaks ka olema enam teadlik oma sisemisest elust ning praktilistest solidaarsuse tegudest, mida ta saaks oma lähiümbruses rakendada. Paljudes riikides tulevad noored regulaarselt kokku ning peavad palvusi Taizé lauludega, jäädes samas seotuks oma kohaliku kirikuga. (Rohkem selle kohta saad lugeda siit).

Pilgrimage of Trust

Usalduse palverännak

Taizé vennaskond ei ole liikumine. Nad ei korralda teiste inimeste elusid. Küll aga annavad juhtnööre neile, kes soovivad oma kodukohas nende vaimsusega ühineda.

Iga kord, kui mõni kogudus korraldab üritus Taizé vaimsuses, võtab ta selle kaudu osa usalduse palverännakust.