Palvused

Regulaarsed palvused Taizé lauludega toimuvad Eestis erinevates kohtades.

Palvus Taizé lauludega on meditatiivne ja muusi­kaline palvestiil, mis arenes oiku­meeni­lises ven­nas­konnas Taizé külas Prantsusmaal. Palvestiil on algselt mõeldud noortele inimestele, kes ei ole harjunud liturgiaga. Aga ka vanemad inimesed on luba­tud.

Eestis toimuvad palvused on osa vennaskonna poolt korraldatud maapealsest usalduse palverännakust. Vend Roger‘ jaoks oli esmatähtis mitte organiseerida liikumist Taizé Vennaskonna ümber. Vastupidi, pärast usalduse palverännakul osalemist on igaüks kutsutud minema koju ning väljendama oma eluga seda, mida tema on evangeeliumist mõistnud. Igaüks peaks ka olema enam teadlik oma sisemisest elust ning praktilistest solidaarsuse tegudest, mida ta saaks oma lähiümbruses rakendada. Paljudes riikides tulevad noored regulaarselt kokku ning peavad palvusi Taizé lauludega, jäädes samas seotuks oma kohaliku kirikuga. (Rohkem selle kohta saad lugeda siit).

Vaata ka Regulaarsed palvused Taizé lauludega Taizé kodulehel.