Home | Prayers | Music | Taizé | Meeting 2024/25 | More | Contact

Peeteli kirik

Peeteli kirik
Ühispalvus Taizé lauludega
iga kuu kolmandal kolmapäeval kell 18:00.

Asukoht: Preesi 5

Korraldaja : EELK Tallinna Peeteli kogudus

Bussipeatused: