Peeteli kirik

Peeteli kirik

Palvus Taizé lauludega iga kuu kolmandal kolmapäeval kell 18:00.

Asukoht: Preesi 5

Korraldaja : EELK Tallinna Peeteli kogudus

Bussipeatused: